Tarieven

Amiko werkt meestal op basis van uurtarieven. Deze tarieven variëren van € 60 tot € 100 per uur, afhankelijk van de aard van de te verrichten werkzaamheden.

Tijdens een eerste kennismakingsgesprek worden de wensen van de cliënt besproken en de omvang van de administratie ingeschat. Op basis van dit gesprek wordt een inschatting van de kosten gemaakt. 
Om een inzicht te geven in de kosten worden de gewerkte uren in principe maandelijks gefactureerd. Hierop vindt de cliënt een specificatie van de gewerkte uren en een omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden.

Voor de loonadministratie gelden voor 2018 o.a de volgende basistarieven:
loonstrookje  € 14,-
aangifte loonbelasting  € 15,-
aanmaken werkgever  € 30,-
aanmaken werknemer € 30,-
  
Voor de inkomstenbelasting gelden voor 2018 o.a. de volgende basistarieven*:
aangifte ondernemer  € 175,-
aangifte ondernemer plus partner € 225,-
aangifte particulier € 75,-
aangifte particulier plus partner  € 125,-


Voor de vennootschapsbelasting gelden voor 2018 de volgende basistarieven*:
aangifte vennootschapsbelasting  € 300,-
 

Verder gelden voor 2018 de volgende basistarieven:

aangifte omzetbelasting  € 15,-
publicatieverslag  € 60,-

notulen aandeelhoudersvergadering  € 25,-

*voor zeer uitgebreide aangiften worden afwijkende tarieven gehanteerd.
Alle tarieven zijn exclusief 21% btw.
 
Indien een cliënt graag vooraf zekerheid heeft over de jaarlijkse administratiekosten is het ook mogelijk een prijsafspraak overeen te komen. Voor zzp'ers is de richtprijs tussen de € 500 en € 1.000.
Voor BV's met maximaal 1 werknemer/dga is de richtprijs tussen de € 1.000 en € 2.000.